Anne de Vries – Bots

Samenwerken in Hoogezand Sappemeer

Als je het doet moet je het goed doen, én samen!

Anne de Vries – Bots en Goeman Kranenborg van Service Apotheek Medisch Centrum Hoogezand Sappemeer.

Een bijzondere apotheek in het noorden van Nederland: eentje die zich ‘de beste van Nederland’* mag noemen. Een prijs, uitgerekend in het jaar waarin de twee apotheken fuseerden en het nieuwe medisch centrum werkelijkheid werd.

*Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door onderzoeks-bureau AMP aan de winnaar van de deelnemende apotheken aan het Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA).

In het medisch centrum waarin zestien verschillende soorten zorginstellingen gevestigd zijn, vertellen Anne de Vries- Bots en Goeman Kranenborg hoe ze het verschil maken voor de patiënt; over de fusie, de zorg die ze iedere dag leveren en de waardering die ze hiervoor krijgen van patiënten maar zeker ook van collega-zorgverleners.

Een fusie tussen twee apotheken en een compleet nieuw medisch centrum opzetten, hard gewerkt dit jaar?

“Met uitzondering van een week vakantie was het het laatste half jaar iedere dag van 8.00 tot 19.30 uur bezig zijn met én in de apotheek.” Ze benadrukt het belang van zelf in de apotheek zijn: “Op 16 juli 2018 ging de nieuwe apotheek open, daar ging een jarenlange voorbereiding aan vooraf.

Zo realiseerden we ons terdege dat we twee goedlopende apotheekteams zouden samenvoegen, ieder team met zijn eigen cultuur. Wij wilden ons richten op het gebruik maken van het beste van de beide teams.”

Is het ook gelukt? Staat er nu één team in de apotheek?

“Ja, ik ben er heel trots op. We zijn een team, met ieder ons eigen specialisme. Dat we de prijs hebben gewonnen is dan ook een opsteker voor ons allemaal. We hebben hard gewerkt dit jaar!”

Dat geloof in specialisme, doen waar je goed in bent, zien we dat ook terug in de bedrijfsvoering?

Goeman: “Ja, daar begint het. Wij werken zelf allebei dagelijks in de apotheek, maar daarnaast ben ik meer de ondernemer van ons tweeën en houdt Anne zich meer bezig met de aanvullende zorginhoudelijke projecten.”

“Dat we de prijs hebben gewonnen is een opsteker voor ons allemaal.”

Een voorbeeld?

“Denk aan de zakelijke kant van het oprichten van een nieuw Medisch Centrum, zoals de verbouwing, het vergunningentraject maar ook de inkoop. Dat zijn de zaken die ik op mij neem. Anne is actief in het stroomlijnen van de contacten van de andere huurders en collega-zorgverleners met wie we samenwerken. Bijvoorbeeld met de huisartsen, thuiszorg en het sociaal wijkteam van de gemeente. Daarnaast neemt ze zitting in de Regiotafel Antistolling Groningen en de commissie Medicatie-overdracht.”

Dat klinkt als een bijzondere samenwerking, met het wijkteam van de gemeente?

Anne: “Het wijkteam was aanvankelijk verbaasd over onze rol bij het opzetten van de zorgpaden angst en depressie. Als iemand bijvoorbeeld een angststoornis heeft vanwege zijn schulden, dan kun je er medicijnen in blijven pompen, maar het achterliggend probleem moet opgelost worden. Dus dat ook de apothekers verder kijken dan de verstrekking alleen, hadden zij niet verwacht.

Bij verslavingszorg kunnen we in acute situaties optreden, dan is het goed om bij elkaar in de buurt te zitten. Maar denk ook aan de flinke groep zorgweigeraars waar zij mee te maken hebben, deze mensen komen vaak wel in onze apotheek. Dan kunnen wij toch het gesprek aangaan met deze mensen en zo bemiddelen voor het zorgwijkteam. Daarmee verlagen we de drempel tot goede zorg voor deze mensen.”

Is de samenwerking nu ook laagdrempeliger geworden?

Anne: “Zeker weten! Samen in hetzelfde pand gehuisvest zijn is één ding, maar echte samenwerking gaat verder. Wij gaan van samenwerken naar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de patiënt. Bij de bouw van dit pand hebben we ook nagedacht hoe we multidisciplinaire samenwerking in de fundering van het pand kunnen aanbrengen, en het pand gericht inrichten op het maken van contact. Als voorbeeld is daar de eigen kantine waarin we op gezette tijden samen lunchen. Samen eten, betekent investeren in de onderlinge relatie. Je vraagt ook veel makkelijker naar de follow-up van patiënten. Er zijn meer voorbeelden. Zo hebben we een zijdeur voor collega-zorgverleners. Vergelijk het met achterom gaan bij de buren. Als het je weinig tijd kost, loop je sneller bij elkaar binnen. En we bellen allemaal vanuit dezelfde telefooncentrale, dus met één druk op de knop hebben we elkaar aan de telefoon. Het is allemaal wat meer ‘eigen’.”


Goeman voegt toe: “Je investeert samen in het pand en in het opzetten van de samenwerking. Huisartsen helpen ons ook bij onze bedrijfsvoering, omdat ze met ons meedenken. Iedereen is ermee geholpen als de samenwerking goed is en daarom investeren we hier ook veel in.”

Wat houdt die investering dan nog meer in?

Goeman: “We richten ons met elkaar op de oplossing van een probleem, de financiële afhandeling volgt daarna wel. Daar moet je elkaar dan op kunnen vertrouwen. Soms is het op de korte termijn niet voordelig voor ons, maar voor de lange termijn betaalt zich dat altijd terug.” “En we investeren veel tijd en aandacht in kennis,” vult Anne aan, “Als je de zorginhoudelijke partner wilt zijn, dan moet je ook echt op inhoud kunnen schakelen en adviseren.”

Het team van Service Apotheek Medisch Centrum Hoogezand Sappemeer

“Doordat je met de thuiszorg goed schakelt, ben je soms ook problemen voor.”

Een voorbeeld van zo’n situatie?

Een huisarts belde ons onlangs voor een man met een lelijke wond aan zijn voet. Hij wilde weten welk wondmateriaal hij het beste kon gebruiken. Door vervolgens met de thuiszorg te overleggen, weet je zeker dat je de juiste wondmaterialen bestelt. En we konden de fysiotherapeut, die gespecialiseerd is in oedeemtherapie, vragen het zwachtelen van het been voor te doen. En de ergotherapeut heeft aanvullende adviezen gegeven voor aanpassingen in huis. Zo is deze man in dertig minuten geholpen vanuit de apotheek door alle disciplines. De recepten regelen we dan achteraf wel samen.”

“Nog een voorbeeld: Een tijdje terug kwam iemand van de thuiszorg overleggen over een jonge patiënt met zeer ernstige brandwonden, die over een week uit het brandwondencentrum van het Martini ziekenhuis zou komen. Hij had een half jaar in het ziekenhuis doorgebracht. We hebben de situatie doorgenomen en alles samen kunnen regelen, zodat die patiënt direct goed geholpen werd. De thuiszorg kijkt met ons mee welke materialen op voorraad moeten zijn. De levertijd van sommige producten is meer dan vijf werkdagen, dat moet je plannen!

Door actieve afstemming kon de patient snel naar huis en hoefde niet naar het verpleeghuis. Alle materialen waren op voorraad en samen zorgden we voor de omzetting. Uiteindelijk levert dat ook een reductie in zorgkosten op, want dan kan iemand eerder uit het ziekenhuis ontslagen worden. Maar helaas loopt niet alles gesmeerd in zo’n situatie. De vergoeding van het verband is lastig, kleine losse stukjes verband worden wel vergoed maar één grote lap niet en die heb je juist nodig. Dan moet je het zelf maar zien op te lossen.”

Zijn er ook nog nadelen van deze verankerde samenwerking?

Goeman: “De wachttijd in de apotheek vergt nu wel onze aandacht. Omdat mensen direct in het medisch centrum geholpen kunnen worden, komen ze vanuit de huisartsenspreekuren meteen bij ons binnen. Er is dan minder tijd om recepten voor te bereiden. Dit geldt ook voor de mensen die bij Certe (huisartsenlab en trombosedienst) geholpen worden, of bij SEDN (röntgen en echografie).

We hebben een reservebalie ingericht en we hanteren een stoplichtsysteem zodat we weten wanneer er iemand bij moet springen (bij oranje: assistente, bij rood: apotheker), maar het blijft uitdagend de wachttijden kort te houden. Hier is nog ruimte voor verbetering. Binnenkort starten we met de uitgifteautomaat, zodat een deel van de herhaalmedicatie ook buiten openingsuren opgehaald kan worden. We verwachten daarmee een verbeterslag te maken.”

Investeren in kennis: wat levert dat op?

Anne: “Dan kom ik terug op het specialisme. Apotheker Thaliet Brink-van der Wal, is bijvoorbeeld Parkinsonbuddy. Zij heeft daar kennis over. Eén vaste apotheker als aanspreekpunt voor patiënt, arts en thuiszorg. Dat loopt goed. We werken ook met farmabuddy. Hierin hebben zich bij ons twee apothekers (Gretha van der Veen, Susanne Oosterhof) en twee assistentes gespecialiseerd (Joyce Roosien, Tamara de Vries). We zijn er zo trots op hoe we de palliatieve zorg hebben ingericht!

“Één vaste apotheker als aanspreekpunt voor patiënt, arts en thuiszorg. Dat loopt geweldig.”

En de samenwerking binnen Mosadex Groep, geldt daarbij ook 1 + 1 = 3?

“Zoals ik net al aangaf, luistert het voorraadbeheer bij bijvoorbeeld wondzorgproducten nauw. Daar komt veel bij kijken. Deze week komt Van Heek Medical bij ons de voorraad nalopen en samen kijken we hoe we een en ander kunnen optimaliseren. Dat is prettig. Bij Mosadex Groep geven we aan dat dit soort zaken ons veel tijd kosten. Zij schakelen dan direct en we werken samen aan een oplossing.”

Ervaar je deze samenwerking ook zo met Service Apotheek?

Anne zegt stellig: “Eerlijk gezegd was ik niet zo happig op het idee om Service Apotheek te worden, ik ben mezelf en ik wil juist met onze eigen aanpak en visie kleuring geven aan de apotheek, samen met mijn team. Ik had het gevoel dat een formule onze eigen zichtbaarheid zou overschaduwen door het landelijk karakter van de formule. Het is echter toch wel een goede zet geweest. Je kunt niet alles alleen doen en er is heel veel waar Service Apotheek ons mee helpt. Met onze dagelijkse zichtbaarheid in de apotheek en met onze kwalitatieve aanpak zijn we nog steeds een lokale apotheek waaraan mensen zich binden. En dan blijkt ook Service Apotheek als formule het belang van het lokale karakter juist onderstreept. Ik ben heel tevreden.”

Hoe ziet 2019 eruit?

Anne: “We zijn nog niet klaar! We verwachten nog meer huurders op gebied van de psychologie en de psychiatrie in het pand te vestigen. We gaan aan de gang met zorgpaden”, ze somt op: “valpreventie, oncologie, palliatieve zorg, depressie bij ouderen, depressie bij jongeren. Dit doen we niet alleen, maar met alle betrokken instanties in het medisch centrum.” Goeman: “We verwachten ook veel van de digitale aftekenlijst NCare, schakelen we nog beter met thuiszorg straks. En we gaan meer doen met 1,5-lijns zorg, er zijn al spreekkamers ingericht. Hier kunnen straks de (verpleegkundig)specialisten van de ziekenhuizen ook spreekuur houden.”

Goeman: “De patiënten zijn tevreden en we hebben niet voor niets de prijs gewonnen. Ik zou graag nog een cliëntenraad opnieuw optuigen. Bij de opzet van het medisch centrum is Zorgbelang betrokken geweest (de lokale patiëntenorganisatie), maar we willen onze zorg structureel toetsen bij patiënten. “Daarnaast hebben we nu fysiek alles geregeld voor een ‘one-stop-shop’-zorgervaring van de cliënt, online stappen maken richting deze beleving bij de patiënt is dan de volgende zet de komende jaren. Dat is nu nog niet aan de orde, maar ook hierin geloven we: als je het doet moet je het goed doen, én samen!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Service Apotheek Medisch Centrum Hoogezand Sappemeer is een omgebouwd schoolgebouw, de structuur van de trappengangen is nog steeds zichtbaar. Er is rekening gehouden met duurzaamheidswensen. Zo liggen op het dak 740 zonnepanelen, het medisch centrum is zelfvoorzienend in stroomgebruik. Daarnaast is voor de invulling van de catering, schoonmaak en gastvrouwen bewust gekozen voor partijen die onze mvo-visie ondersteunen. Humanitas DMH zorgt bijvoorbeeld in samenwerking met La Luna Care (beide tevens huurder in het centrum) voor de gastvrouwen en de catering in het gebouw.