Angela de Frankrijker

Apotheker aan het woord

Haar ambitie voor 2019? Een dikke acht of negen van onze klanten!

Ze wil vooruit in 2019. Alsof dat bij apotheker Angela de Frankrijker (50) ooit anders is geweest. Met zeven maten werkt ze in een zes-vestigingen tellend apotheekbedrijf in Ede. Ze heeft een waslijst aan ambities voor het nieuwe jaar. Heeft u even?

Terugkijken op 2018

Als we beginnen met de vraag wat Angela als apotheker ‘is overkomen het afgelopen jaar’, dan verschijnt er een glimlach op haar gezicht. Ze heeft apotheek Kernhem mede opgezet. “Hier werken we nauw samen met apotheek Velthuizen, in kleinschalig verband.” Ze vertelt over het nieuwe lean werken in de Acacia-apotheek en ze is lid geworden van de franchiseraad van Service Apotheek. Of er nog iets bij kan? Zeker. Ze zit in het dagelijks bestuur van de maatschap en ze is lid van de landelijke Geneesmiddelcommissie van een jeugdinstelling in Ede. En dat in een driedaagse werkweek. Want ze heeft de andere helft van de week een druk privéleven met drie kinderen van 22, 20 en 15 jaar oud. De balans tussen werk en privé vindt ze erg belangrijk.

Plezierig samenwerken

Zowel het werken in de maatschap als in de eigen apotheek, geeft haar veel voldoening. “Ieder heeft zo zijn taakaccenten; zo coördineert de één meer het kwaliteitszorgsysteem, de ander meer de FTO-gerelateerde zaken en weer een ander trekt de kar bij automatiseringszaken. Het is plezierig om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en inzichten binnen en buiten de apotheek. We hebben ook een collega die alle literatuur uitpluist. Heerlijk om die kennis dan met elkaar te delen. De farmaceutische zorg en medicatiebeoorde-lingen worden doorgaans wel door alle apothekers gedaan. Of ik meer zorgverlener ben of ondernemer? In ieder geval zorgverlener, maar vaak voel ik me meer een zorgmanager. Binnen de maatschap heb ik samen met andere collega’s als taakaccent de ‘organisatie’ rondom de zorgverzekeraarsperikelen en het personeelsbeleid. Ik geloof in de effecten van teamwork binnen een gezonde organisatiestructuur.” Haar werkwijze? “Makkelijk te benaderen zijn voor het hele team, de deur staat open!”

Nieuwe werkmethode in de apotheek

“De belangrijkste uitdaging het afgelopen jaar in onze apotheek was het doorvoeren van een andere werkwijze in onze receptgang en dan natuurlijk wel tevreden klanten houden. Wat er veranderd is? Nu staan er meer assistentes aan de balie, waar we ook aanschrijven. Eén persoon werkt alles in feite meteen alleen af. De hele route. Met als gevolg dat de gemiddelde wachttijd behoorlijk is afgenomen. Voorheen vervulde iedereen één positie in de apotheek, iemand stond op aanschrijven, het uitvullen of aan de balie. Er werd regelmatig naar recepten gezocht, recepten bleven soms te lang op een plaats liggen. Er waren teveel ‘stopmomenten van het recept’. Tijdens een werkoverleg onder begeleiding van Service Apotheek, kwam dit sterk naar voren als een knelpunt. Het hele team was gemotiveerd om dit aan te pakken en stond open voor het veranderproces. Het team heeft de wijzigingen zelf in kaart gebracht, dat helpt om iedereen mee te krijgen. Door deze werkmethode zijn we zichtbaarder aan de balie en patiënten voelen zich sneller geholpen.”

Wat ging vooral goed in de farmacie in Ede?

Op de vraag wat er het afgelopen jaar vooral goed ging in de farmacie, geeft Angela aan: “Vooral de lokale samenwerking met de huisartsen, het FTO en de toenemende samenwerking met zorgverleners in de eerstelijn. Artsen weten ons te vinden. Er zijn diverse wijkinitiatieven in Ede waar de apothekers een rol in spelen.”

Wat ging minder?

Het versnipperen van de farmaceutische zorg. Een doorn in mijn (apothekers-)oog. Hulpmiddelen komen bij leverancier X vandaan. Sommige geneesmiddelen gaan niet via de apotheek, andere weer wel. En als dossierhouder moet je dan maar zorgen dat we controle houden over de medicatieveiligheid. En die extra administratieve last. Wat een onderschatting van de overheid en zorgverzekeraars om alles op orde te krijgen en te houden!”

“De farmaceuten moeten zeker meer voorraad houden, en een grotere diversiteit aan productieplaatsen voor grondstoffen zodat ze niet afhankelijk zijn van één of twee fabrieken.”

De oplossing

“Mijn oplossing voor alle gedoe in de farmacie? Zo simpel is ’t niet, maar meer vrijheid in het afleveren van geneesmiddelen zou zeker helpen. Iedereen roept het: verruiming van het preferentiebeleid. Mosadex mag van mij nog sneller bij relevante partijen in kaart brengen welke tekorten er zijn. En de farmaceuten? Die moeten zeker meer voorraad houden. En een grotere diversiteit aan productieplaatsen voor grondstoffen zodat ze niet afhankelijk zijn van één of twee fabrieken. Maar ja, of de tekorten dan zijn opgelost, dat geloof ik niet, het prijzenbeleid in Europa moet dan ook nog wat gaan veranderen, denk ik.“

2019? Ambitie genoeg!

Angela heeft nog meer wensen en plannen voor 2019. Zo kijkt ze uit naar het werken met track-en-trace. Ze investeert met collega’s in teambuilding binnen de apotheek. En in de samenwerking met andere hulpverleners in het gezondheidscentrum liggen nog kansen. Ze denkt aan meer gezamenlijke zorgprojecten. “Bijvoorbeeld meer aansluiting op de landelijke dagen zoals de diabetesdag, waarbij meerdere zorgverleners een rol kunnen pakken. En natuurlijk”, zegt Angela, “is het uiteindelijke doel tevreden klanten te hebben. Klanten, die onze apotheek een dikke acht, maar liefst een negen geven.” Kortom, ambitie genoeg voor 2019. “Vanuit Ede gaan we ervoor!”