INTERVIEW

Herbert Klaij

Met één druppel bloed de nierfunctie meten in de apotheek

Elke tweede donderdag in maart vindt de jaarlijkse World Kidney Dag plaats. Het doel? Brede bewustwording voor gezonde nieren met een goede nierfunctiewaarde. Bij het ouder worden neemt de nierfunctie geleidelijk af. Belangrijk om dit in de gaten te houden, want bij een verminderde nierfunctie kunnen sommige geneesmiddelen leiden tot ernstige bijwerkingen. Bij het nierfunctieproject hebben Service Apotheken apparatuur tot hun beschikking om de nierfunctiewaarden van patiënten te kunnen meten.

Met de Point of Care Test (POCT) bepaalt de apotheker met een vingerprik de nierfunctiewaarde van een patiënt, met een betrouwbare uitslag. “Voor mij een reden om mij direct aan te melden voor dit project”, zegt apotheker Herbert Klaij van Service Apotheek Rhoon. “Het HARM-rapport wees uit dat veel medicatiegerelateerde ziekenhuisopnamen te voorkomen zijn door een goede bewaking van de nierfunctie. Bij een aantal medicijnen moet de voorschrijver daarom op het recept de nierfunctie melden, zodat de dosering daarop kan worden aangepast.

Als die vermelding voorheen niet aanwezig was, moest ik er bij de huisarts achteraan bellen. Vaak was de waarde in de huisartsenpraktijk ook niet bekend, of was het langer dan 13 maanden geleden bepaald. Een labonderzoek kost al snel een paar dagen, de POCT geeft de uitslag in een paar minuten. Daardoor kan ik nu vertrouwd de medicatie aan de patiënt meegeven. Dat geeft mij een gerust gevoel: medicatieveiligheid staat centraal in ons vak.”

“Service Apotheek Point of Care Test biedt in een paar minuten een betrouwbare uitkomst”

Voldoen aan kwaliteitseisen

Klaij is blij met de test. “Zonder de POCT-mogelijkheid had ik het gevoel dat ik niet kon voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. Dat vond ik vervelend. Het is nog maar weinig voorgekomen dat ik de dosering daadwerkelijk moest corrigeren, maar de veiligheid voor de patiënt staat bij mij voorop. Nu weet ik zéker dat het gaat om de juiste verstrekking. Bij afwijkende uitslagen licht ik uiteraard ook de huisarts van de patiënt in.” De patiënten reageren zonder uitzondering positief. “Men ervaart het als extra service. Ik doe overigens de testen zelf. Daarbij neem ik de patiënt apart, leg ik uit wat ik ga doen en waarom. De patiënt heeft ruimte om vragen te stellen en vaak volgt er een goed gesprek over zijn of haar medicijnen. Dat patiëntencontact ervaar ik als een bonus.”

Veilig handelen

Klaij is bijzonder ingenomen met het initiatief van Service Apotheek. “Service Apotheek regelde de POCT, verzorgde de training voor het gebruik daarvan en ondersteunt het project met diverse materialen. Stopt de vergoeding vanuit zorgverzekeringen en de investering vanuit Service Apotheek? Dan ga ik er toch mee door. Zolang in onze regio de nierfunctiewaarde niet altijd op het recept staat vermeld terwijl dat wel noodzakelijk is voor de medicatie-verstrekking, blijf ik de POCT gebruiken. Het komt maar één tot twee keer per week voor en ik weet nu zeker dat ik altijd veilig handel. De patiënt vertrouwt daar ook op, en terecht.”

Service Apotheek Nierfunctieproject