INTERVIEW

Nelly Pijnenburg

Integrale wondzorg: betere kwaliteit tegen lagere kosten

Wondregisseur houdt zicht op het herstel

Er verandert veel in het zorglandschap, onder meer door contracteringen en aanbestedingen. Bijvoorbeeld bij medische hulpmiddelen. ApotheekZorg is hierop aangehaakt met lokale apothekers als onderaannemer. In 2018 heeft ApotheekZorg een contract gekregen van zorgverzekeraar CZ, wondverbandmiddelen. Wat is de visie van CZ volgens Nelly Pijnenburg? Zij is zorginkoper Hulpmiddelen en Zittend Ziekenvervoer CZ-groep.

Landelijke leveranciers

CZ heeft de inkoop van wondverband-middelen veranderd. Geen open contractering meer voor apothekers, alleen landelijke leveranciers kunnen zich inschrijven. In totaal zijn er 13 landelijke leveranciers gecontracteerd, waaronder ApotheekZorg.


Wondzorg kan beter

De zorg voor complexe wonden kan beter, was de overtuiging van CZ voor deze beslissing. Een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. In een aantal pilots zijn opvallend goede resultaten behaald. Zo is een ulcus cruris, ofwel open been, gemiddeld twintig weken eerder dicht. “Twintig weken, dat is spectaculair! We voorkomen veel leed met zo’n enorme versnelling. Het scheelt ook in de kosten: zo’n € 700,- aan wondzorg per patiënt. In ons land zijn er 400.000 wondpatiënten die worden behandeld. Deze patiënten verwachten dat de wonden zo snel mogelijk genezen. Helaas is dat door versnippering van zorg en onvoldoende specifieke kennis bij de zorgverleners niet altijd het geval. Behandeling van wonden is maar een beperkt onderdeel van de opleiding van huisartsen en verpleegkundigen.”

Wondregisseur als spil

CZ streeft naar een integrale wondzorg-keten met een wondregisseur als spil. “We willen de wondzorg zo dicht mogelijk bij de patiënt organiseren. Daarom is de regisseur een (wijk)verpleegkundige met als specialisatie wondzorg. Naast de inhoudelijke begeleiding van de wondzorg zorgt hij of zij ook voor samenwerking en afstemming binnen de wondzorgketen.”


Zorgdossier

“Het gaat om de juiste zorg met de juiste middelen op het juiste moment door de juiste zorgverlener”, licht Pijnenburg toe. De wondregisseur stelt voor iedere patiënt een behandelplan op en bespreekt dat met de hoofdbehandelaar. De voortgang wordt bijgehouden in een zorgdossier. Dat kan in het eigen systeem, of in een registratiesysteem dat CZ hiervoor heeft laten ontwikkelen.


“De wondverpleegkundige volgt het genezingsproces en vergelijkt het met bestaande protocollen en verwachtingen. Via foto’s van de wond houdt de wond-regisseur zicht op het herstel, hij of zij kan het behandelplan bijstellen of bijvoorbeeld doorverwijzen naar een medisch specialist.”

“Leverancier moet een inhoudelijke gesprekspartner zijn”

Waar moet de leverancier aan voldoen?

In de pilots is aangetoond dat kwalitatief betere zorg met snellere genezing mogelijk is. “Daarom hebben we besloten om te kiezen voor leveranciers die aantoonbaar landelijk kunnen distribueren, ook bij spoed. Bij deze leveranciers moet in ieder geval een BIG-geregistreerde wondverpleegkundige werkzaam zijn. We verwachten dat de leveranciers optimaal samenwerken en afstemmen met andere zorgprofessionals in de wondbehandeling. Ook moeten ze een inhoudelijke gesprekspartner zijn. Dat zijn belangrijke voorwaarden.”


“Praktisch is het van belang dat de leverancier op basis van een functioneel voorschrift aflevert, het goedkoopste adequate middel inzet en doelmatig werkt. Tot slot vragen we kleine hoeveelheden af te leveren, om zo verspilling te voorkomen.”

Juiste middel op juiste moment

Het businessmodel van ApotheekZorg voor medische hulpmiddelen is uniek door de samenwerking met lokale apotheken als onderaannemer. Apothekers bepalen zelf welke rol ze spelen door te kiezen voor een samenwerkingsmodel. Zo blijft de business in de apotheek en ook binnen de Mosadex-coöperatie behouden. Voor wondzorg kan een ondernemer kiezen voor model B of C. Bij model B blijft de apotheker het uitgiftepunt. “Het is aan de leverancier en de onderaannemer om dit samen in te regelen”, licht Pijnenburg toe. “Het gaat om de inzet van het juiste middel op het juiste moment. We streven ernaar om in 2020 in heel Nederland te komen tot integrale wondzorg. Daartoe bundelen we onze expertise met die van alle betrokken partners in het veld.”