Vijf vragen aan… Peter Schneeberger

Onlangs is de Richtlijn Prikaccidenten 2019* uitgebracht. We spreken co-auteur Peter Schneeberger, arts microbioloog bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en betrokken bij Meldpunt Prikaccidenten ’s-Hertogenbosch.

1. Waarom is de Richtlijn Prikaccidenten vernieuwd?

“Een prikaccident is gevaarlijk wanneer deze persoon besmet is met bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C of hiv. Dan bestaat er een besmettingsrisico. Zowel over de besmetting, het vinden van de oorzaak en de behandeling hebben we nieuwe inzichten waardoor de oude richtlijn niet meer voldeed. Daarnaast besteden we meer aandacht aan preventie. Gelukkig is met alle verbeteringen de kans op besmetting flink verkleind.”

2. Wat is de rol van het meldpunt prikaccidenten?

“Het meldpunt is opgezet om mensen bij een accident snel van goed en éénduidig advies te voorzien. Voorheen had niemand regie over het zorgpad en raakte men de weg kwijt. Het meldpunt zorgt ervoor dat alle zorgverleners op het juiste moment worden ingeschakeld. Moet er een bloedonderzoek plaatsvinden? Is er gevaccineerd? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Het meldpunt biedt houvast. Ook richt het zich op het vergaren van informatie over de bron (de persoon die als mogelijke besmettingsbron gezien wordt). Bij het meldpunt is de kennis gebundeld. En belangrijk: ze begeleiden de zorgverlener op wie opeens veel afkomt.”

3. Waardoor ontstaan prikaccidenten doorgaans?

“We zien dat de meeste prikaccidenten ontstaan met naalden en mesjes. Gelukkig is het gebruik van veilige naalden in de wet vastgelegd maar de praktijk blijkt weerbarstig. Het opruimen van gebruikte naalden is een risicomoment, soms is de naaldcontainer te vol of een naald prikt door de vuilniszak heen. Ook merken we dat zorgverleners gebruikte injectienaalden hersluiten, dit ‘recappen’ lijkt onschuldig maar is niet voor niets officieel verboden. Het gevolg? Op jaarbasis krijgen we zo’n 120 accidenten binnen, maar als je andere beroepsgroepen meerekent komen we al gauw op 1000 accidenten. Ons meldpunt registreert enkel de accidenten in het ziekenhuis en de GGD.”

4. Hoe reageert een zorgverlener op een accident?

“Dat verschilt van laconiek tot paniek. Een accident kan slapeloze nachten opleveren en soms zijn die zorgen terecht. In de meeste gevallen brengen we goed nieuws, maar het komt wel voor dat mensen besmet zijn geraakt met hiv.”

5. Wat is de rol van een apotheker bij prikaccidenten?

“Na een prikaccident is er soms direct profylaxe medicatie nodig, de (ziekenhuis)apotheker heeft dan een belangrijke rol in de begeleiding van de patiënt. Daarnaast is het van groot belang dat de voorraad bij een acute situatie toereikend is. Maar ook preventief: apothekers kunnen zorgen voor veilige naaldsystemen voor zorgverleners en ze ondersteunen bij het gebruik ervan. Een goede training is nodig om dagelijks veilig te werken met het kliksysteem.”

Meer informatie?

Ga naar www.vaccinatiezorg.nl, daar vindt u het Meldpunt Prikaccidenten.

* De richtlijn omvat snij- bijt- spat- en prikaccidenten maar in dit artikel beperken we ons tot vragen over prikaccidenten.

Volgende artikel: Metingcontroledagen